TEL: 063 841 20 81 | INFO@BEOPETROL.RS

Podaci o kompaniji

Beopetrol d o o
Vojni put 274b,
11283 Zemun, Beograd
Srbija

Tel: 011 210 32 22
Mob: 063 841 20 81
Email: info@beopetrol.rs


Lokacija

Iznajmljivanje viljuskara Beograd

Viljuškari prodaja Beograd – Spas u pravi čas!

Viljuškari prodaja Beograd – tri reči koji će spasiti razvoj vašeg poslovanja.

Ukoliko raspolažete velikim magacinskim prostorom, bavite se građevinarstvom ili skladištenjem robe, brodskih kontejnera, onda vam viljuškari nisu strani pojam.

Viljuškari prodaja Beograd imaju širok spektar namena, sa još različitijim vrstama viljuškara.

Viljuškari prodaja Beograd – Dizanje većih tereta nikad lakše!

Kako su za razne terete potrebne adekvatne opreme kako bi se lakše manipulisalo njima, davnih dvadesetih godina prošlog veka jedan izvanredan čovek je došao do otkrića. Izumom viljuškara olakšan je posao ljudima, jer za dizanje većih tereta više nije potrebno angažovanje različitih konstrukcija i ljudi, već isti taj posao odradi jedan čovek, sa jednom mašinom.

Osnovna svrha industrijskog vozila zvano viljuškar, jeste dizanje i premeštanje većih tereta.

Najefikasniji posao viljuškar odradi u lukama, skladištima, na gradilištu, gde su materijali, roba i veliki teret svakodnevnica.

Viljuškari se koriste za utovar i istovar robe u kamione, kao i za podizanje brodskih kontejnera kako bi se premestili na železničke vagone ili transportne kamione.

Ako kupujete u supermarketima, verovatno ste videli kako jedan zaposleni lako i jednostavno, upravljajući viljuškarom premešta palete natovarene robom. To značajno olakšava radnicima posao, jer se potreba za odlaskom do magacina svodi na minimum. Samim tim, dobija se na vremenu i posao se efikasnije i lakše obavlja.

Iako su izdržljivi, viljuškari nisu predviđeni za transport robe na dužim relacijama, već samo za prenos robe na kratkoj distanci. U slučaju da viljuškar mora učestvovati u saobraćaju, mora biti propisno obeležen i moraju se poštovati određena pravila.

Kako su za različite terete potrebni različiti viljuškari, tako postoji više oblika zahvatnog uređaja. Zahvatni uređaji su prilagođeni oblicima tereta, pa se razlikuju uređaji koji olakšavaju rukovanje paletizovanim teretima i uređaji koji omogućavaju rukovanje nepaletizovanim teretima.

Iznajmljivanje viljuskara Beograd

Za rukovanje paletizovanim teretima se koriste produžeci za viljuške, potiskivači, rotatori, dok se za rukovanje nepaletizovanim teretima koriste kašika, klješta, trn, konzola i slično.

Kako se koriste viljuškari?

Velika prednost viljuškara je lako, jednostavno i učinkovito upravljanje, čime je zagarantovan posao odrađen bez greške.

Za različite terete se koriste raznovrsni viljuškari, tako se mogu upotrebljavati laki, srednji, srednje teški i teški viljuškari.

Iako se najčešće koriste viljuškari sa pogonom na dizel, postoje i električni i gasni viljuškari. Dizel viljuškari uglavnom imaju ugrađen inovativni dizel motor, koji je usklađen sa savremenim evropskim standardima, čime doprinose očuvanju okoline.

Kako se teretu mora prići sa raznih strana, tako postoje čeoni i bočni viljuškari. Standardni viljuškari teretu pristupaju sa čeone strane, dok se u posebnim slučajevima koriste bočni viljuškari.

Magacinski viljuškari se koriste, kao što i samo ime kaže, u magacinima. Ovi viljuškari omogućuju da se prostor iskoristi u potpunosti, jer se njima roba može podići i do poslednjeg nivoa. Magacinski viljuškari imaju sposobnost da teret podignu čak i do visine od deset metara.

Terenski viljuškari su posebno osmišljeni viljuškari koji služe za rad na otvorenom i sposobni su za funkcionisanje na raznim površinama i pod raznim vremenskim uslovima. Najčešće se koriste na gradilištima, gde su tereni neravni, zemljani, travnati ili stenoviti. Otporniji su na različite uslove u odnosu na ostale viljuškare.

Teleskopski viljuškari takođe nose i ime „telehender“. Ovi viljuškari imaju dodatni produžetak koji se zove teleskopski bum i ovo im omogućava dvostruku operativnost. Teleskopski viljuškari se mogu koristiti kao standardni viljuškari za upravljanje manjim teretima, ali i za podizanje većih tereta na velike visine.

Iznajmljivanje viljuskara Beograd

Platformski viljuškari se koriste kada je potreban rad na visini i ovo omogućavaju radne platforme koje poseduju sigurnosni sistem. Radne platforme sadrže zaštitne ograde i sistem za zaštitu od pada, čime obezbeđuju sigurnost radnika tokom rada na visini.

Viljuškari prodaja Beograd – Preokret u vašem poslovanju

Dugogodišnje iskustvo u oblasti prodaje viljuškara, kompanija BeoControl je stekla sa zadovoljnim kupcima. Tradicija se gradi sa kvalitetno, profesionalno i stručno obavljenim uslugama, a održava se poštovanjem klijenata i dogovora sa njima.

Viljuškari prodaja Beograd – obezbeđene najpovoljnije cene sa najkvalitetnijim uslugama i najstručnijom isporukom.

Ulaganje u kupovinu viljuškara kompanije BeoControl je kvalitetno ulaganje u uspešno poslovanje.