TEL: 063 841 20 81 | INFO@BEOPETROL.RS

Podaci o kompaniji

Beopetrol d o o
Vojni put 274b,
11283 Zemun, Beograd
Srbija

Tel: 011 210 32 22
Mob: 063 841 20 81
Email: info@beopetrol.rs


Lokacija

Iznajmljivanje viljuskara Beograd

Viljuškari Beograd – Brzo i sigurno rukovanje teretom

Viljuškari Beograd se najčešće nalaze u skladištima, lukama i na gradilištima. Ova vozila vrše izuzetno važnu funkciju: brz i siguran transport teških predmeta i robe.

Upravljanje viljuškarom se podosta razlikuje od vožnje prosečnog vozila, kao što je automobil.

Neophodna je posebna obuka za rukovanje viljuškarima kako bi se obezbedilo najsigurnije upravljanje njima. Kako bi rukovaoc mogao upravljati viljuškarom, mora posedovati važeću sertifikaciju o završenoj obuci.

Viljuškari Beograd – Rukovanje

Viljuškar je malo industrijsko vozilo koje služi za razne idustrijske potrebe. Viljuškar na prednjoj strani ima pričvršćenu viljuškastu platformu na električni pogon koja se može podići i spustiti. Ova platforma služi kako bi se umetnula ispod tereta koja treba da se podigne i pomeri.

Viljuškari mogu se napajati električnom baterijom ili motorima sa unutrašnjim sagorevanjem.

Postoje različite vrste viljuškara, samim tim postoje viljuškari koji rukovaocima omogućavaju da sede tokom upravljanja, dok postoje i oni koji zahtevaju da rukovaoc stoji.

Za svakog rukovaoca je bitno da ima završenu adekvatnu obuku, kako bi bio upoznat sa funkcijama viljuškara. Osim što je potrebno znanje kako voziti viljuškar, neophodno je razumeti i različite vrste viljuškara i kako ih treba koristiti.

Viljuškari Beograd mogu biti različitih modela i nosivosti i dizajnirani su za različite primene.

Pre svakog rukovanja, operater mora da proveri celokupnu opremu i vozilo kako bi osigurao da nema neispravnih delova, pukotina ili curenja. Na ovaj način se sprečavaju neželjene nezgode.

Svako vozilo poseduje sigurnosne pojaseve koji se moraju koristiti kako bi se izbegle neočekivane povrede. U slučaju prevrtanja pojasevi obezbeđuju rukovaoca tako što ga održava u kabini.

Vožnja viljuškara mora biti po propisanim pravilima i uslovima, kao i po adekvatnoj brzini.

Viljuskari Beograd

Gde se koriste viljuškari Beograd

Viljuškari su u potpunosti osavremenili industriju skladištenja i otpreme i znatno olakšali posao.

Ove radne mašine su vrlo korisna oprema na gradilištima, jer se pomoću njih može preneti pozamašan građevinski materijal na velike udaljenosti i visine, po neravnom terenu. Viljuškari mogu da istovare palete cigle, crepova, građevinskog materijala i čeličnih greda sa dostavnog vozila i da ih prevezu na gradilište.

Viljuškari Beograd se često koriste i u skladištima. Njima se obavlja utovar i istovar robe, kao i raspoređivanje robe po magacinu. U skladištima se koriste viljuškari koji se mogu upravljati ručno - peške, ali i viljuškari koji se kreću na određeni pogon.

Viljuškari se razlikuju po kapacitetu nosivosti koji mogu biti od jedne tone čak do 50 tona. Platforma viljuškara određuje najveću težinu koju može da podigne viljuškar.

Rukovaoc viljuškara može podizati i spuštati viljuške, kao i bočnim menjačima pomerati teret i naginjati jarbol tako da teret ne sklizne sa viljušaka.

U lukama su viljuškari veoma olakšali posao dizanja teških i glomaznih brodskih kontejnera, kao i prenošenje i premeštanje istih na drugo transportno sredstvo.

Ova vozila se koriste kako bi se kontejneri dostavili na brod, ali se koriste i za premeštaj čelika, drveta i drugih značajnih težina.

Jedna inovativna ideja za korišćenje viljuškara je u svrhe čišćenja snega tokom velikih padavina. Kako bi se ovo postiglo, na viljuškara je potrebno priključiti poseban adapter koji će pomoći u čišćenju snega. Ova opcija je isplativija od iznajmljivanja snežnog pluga, kako je potrebno samo dokupiti adapter za viljuškara. Na ovaj način se lako može očistiti put ispred skladišta ili na otvorenom terenu koji je prekriven snegom.

Viljuskari Beograd

Najbolji izbor za dugoročno ulaganje!

Tradicija zadovoljnih klijenata se gradi dugogodišnjim besprekornim uslugama, čime kompanija BeoControl pridobija poverenje korisnika usluga.

Viljuškari Beograd se koriste za razne namene, a naša kompanija obezbeđuje različite vrste viljuškara koji odgovaraju svakoj nameni.

Usluge koje kompanija BeoControl nudi se obavljaju stručno, profesionalno i to sve u dogovoru sa klijentom kom se pruža potpuno poštovanje i razumevanje.

Iznajmljivanje i prodaja viljuškara je jedna od glavnih delatnosti naše kompanije i svojim klijentima nudi razne pogodnosti. U slučaju iznajmljivanja, viljuškari se mogu rentirati na kraći ili na duži period, dok kupovina viljuškara predstavlja dugoročno kvalitetno ulaganje u poslovanje.

Za iznajmljivanje ili kupovinu viljuškara najispravnija odluka je kompanija BeoControl, jer ona nudi najbolji odnos cene i kvaliteta.